U pinnularu

L’alluvione ‘e Catanzaru

Redazione
Scritto da Redazione
Lo scorso novembre piogge torrenziali si abbatterono sulla città. Vi riproponiamo l’atipico resoconto del nostro Mistuffo.
Buon divertimento

 

Era bellu ala casa finalmente…

‘Na ciocculata cadda, u giornala supra i gambi, ‘a stufetta appiccicata, u computer collegatu a puntonet, i figghi luntani (cu a Milanu, cu a Torino… ). Insomma, una ‘e chiddhi jornati ca ti sciali ma si’ in pensione. Nu sorsu ‘e ciucculata, na lejuta ‘e giornala, nu sguardu a puntonet: cchi bellezza. 
Ma unu sta bonu finu a quandu vonnu l’atri, e puntuala squilla ‘u telefonu: mugghierimma ‘e l’ufficio. 

Vieni a prendermi che la sta buttando cati cati” Iddha parra soprattutto l’italiano 
Cappecchì…non nescisti ccu a machina oja?” 
No, ho pensato che non avrei trovato parcheggio. Ho l’ombrello ma non basta” 

Vabbò, per farla breve posu u giornala, astutu ‘u pc, staccu ‘a stufa e mi iettu ‘a ciocculata comu fussera nu whisky del vecchio west. Non u fhaciti mai! 
A nu minutu l’indice glicemico m’eppa ‘e diventara cchiu’ atu ‘e Nanà Veraldi ccu i tacchi. Mi ‘ntisi stranu…comu nu mancamentu. E infatti m’avìa scordatu ‘a panna. 
 

Superatu l’enpasse mi ricordu ca ‘a machina è parcheggata luntanu do portuna e allora mi vestu ‘e pioggia (o ‘e vermituri comu dicia Tonino, non u sapiti ca a Catanzaru simu tutti esperti d’alta moda?). Scarpi ati, pantaloni adatti (no emporioarmani ma edicolacapiccotto ca sunnu idrorepellenti), impermeabile ccchi mi parìa u generala Stocco quandu u stacìanu ristrutturandu. 

Scindu i tri piani a peda, aparu u portuna, pigghiu u telefoninu: 

“Rosà, ca passu n’attimu duva Alcaro prima ma vegnu” 
“E che devi fare da Alcaro con ‘sto tempo” 
“No nenta, nu preventivu ppè n’arca.. e ca sinnò comu fazzu ma ti pigghiu?” 
“Eh mamma mia…qui al centro devi arrivare…mi hai fatto comprare la panda 4×4 che andava bene per ogni situazione” 
“E ma mancu a machina ‘e James Bond camina suttacqua” 
“Lo vedi che avevo ragione? Tu la Lupo non la volevi nomma gli stupidi degli amici tuoi ti chiamavano cosentino. Che ti ho sentito al telefono” 
“Ma cchi dici… viu cchi pozzu fhara, ma mi sentu u capitano do’ Kursk” 
“Di che?” 
“Nenta nè, ti fazzu nu squillu quandu arrivu. O ti lanciu nu razzu” 
“Mamma mia sempre che scherzi…” 

Menumala ca su agile. N’acqua ata cchi non vi dicu, Venezia ccu i cinesi alu postu dei giapponesi. Pensavi ala bonanima ‘e Lazzarina, si avìa e ijra alu bagnu ccu ssu tempu s’avìa ‘e portara ‘a ciambella ‘da casa… 

A Catanzaru già ccu na guccia d’acqua si creanu l’ingorghi, vi lascio immaginare ccu nu nubifragio. Machini a destra, machini a sinistra, machini ‘e supra, machini ‘e sutta. Para ca chiovìa machini. 
I giardini parìanu l’Indonesia, via Indipendenza Isola Liri. 

E proprio e chiddhi parti ti viju a Tonino, u megghiu amicu meu, cchi ssi riparava sutta a Banca Nazionala. Mi vida e sagghia: “mamma mia…restavi bloccatu, duva vai?” 
“Vaiju e pigghiu a Rosalba, tu duva l’hai ‘a machina” 
“Quala machina? Vinni ccu u pullman, ma dissaru ca su tutti bloccati, sacciu comu haiu ‘e fhara ma scindu ala casa…?!” 
“Vabbò ppè mò veni ccu mia” 

Arrivati all’ufficio di mia moglie cci fazzu nu squillu e scinda ccu tri colleghi. 
“Ci andiamo no?” 
“Eh no, c’è puru Tonino…massimo altri tre” 
“E mamma mia abbiamo la 4×4…” 
“…ca non vò dira ca ponnu trasira sidici persuni…” 

Insomma, l’unicu masculu dei colleghi resta fora e sagghiumu versu casa. La situazione peggiora di minuto in minuto. Nel frattempo si spargono le voci più assurde. Crolli, frane, Furriolo annegato ala ruga, addirittura ‘a Funicolare aperta… 
Lassamu na collega, poi l’atra. Squilla u telefonu ‘e Toninu: 

“Ah, com’è? Mamma mia…sacciu comu avimu ‘e fara ccu st’acqua” dicia preoccupatu 
“Ccchi è Tonì?” Ci fazzu eu “Problemi ala casa?” 
“Eh sì…Amalia dicia a cchi ura ava ‘e mintira l’acqua ppè a pasta, ma cchi ssacciu quandu tornu…” 

Ma vafhanc*lu Tonì. 
Tonino abita a Pistoia, bellu luntanu, e siccomu esta puru alu piano terra salutu a mugghierimma (ca mi guarda ‘e stortu) e l’accumpagnu. 

Scindimu facendu a tangenziala, u ponta, evitamu tutti i sottopassaggi e le strade pericolose. Chiama n’amicu, dicia ca all’Auchan cc’è n’acqua ccussì ata ca tornandu ala machina ccu u carrellu pigghiau tri marmori e nu dentice… 

A viale De Filippis la polizia col megafono dice di non uscire di casa, cchiussuta l’anas blocca l’ingresso alla città, para ca crollau ncuna cosa versu Lamezia…’a madonna ma esta a Vigor. 

Mugghierimma mi chiama, dicia ca Traversa è operativo al massimo: arrivatu alu stadiu vitta nu lagu e cci ficia mintira subitu du’ paperi…

Quando arriviamo a Santa Maria na scena mai vista. L’acqua in certi punti arriva fino alle maniglie delle portiere delle auto. La gente è tutta alla finestra. I zingari ccu i pinni ‘e ‘a maschera si preparanu ala nottata (ca non è ca ponnu lassara a fatica…) 

Tonino alu telefono: “Ama’ ca staiu arrivandu, ma cca è chinu d’acqua, com’è ddha?” 
“Dicci ma stannu attenti” ci fazzu eu… 
“Amà chiuditivi dintra ‘e non aparira a nessunu” fa iddhu 
“Tonì è nu nubifragiu no nu drogatu…l’acqua non abbussa ‘on ti preoccupara” 

Non smette di piovere e mi sa tantu ca mi tocca a nottata ala casa ‘e Tonino. Lassu ‘a machina a nu puntu duva non c’esta acqua e sagghiu (ppè modu ‘e dira) duva Tonino. 

Avverto mia moglie che mi jestima in tutti i modi, poi approfitto della cucina di Amalia. Certi scilatelli vruscenti cchi mi parìa ferragosto. Certi vrascioli cchi non vi dicu e na ‘nsalateddha frisca ca mi ricriavi. 

Intanto le telefonate continuavano, molti amici erano bloccati a casa, alcuni ragazzi amici del figlio di Tonino a lavoro. Fuori dalla finestra oltre al rumore della pioggia si sentìa chidddhu da fiumara in piena. Parìa u mara, sulu nu pocu cchiu metallico ppè i lavatrici cchi vattìanu l’una ccu l’atri. 

Amalia mi conza nu lettu in soggiorno e Tonino mi duna nu pigiama dei soi: “Tè, ca puru vaju e mi curcu… ma tantu cu dorma?”. 
Tempu dui minuti e u sentu cchi russa comu a cchi. Ma duva i ficiaru ‘sti pareti… ala Siciliana? 

Cci mandu n’sms a mugghierimma ccu na frasa romantica ‘e na canzuna: “stasera mi devo allontanare da te per vederti tutta intera” 
Iddha mi respunda “domani ti devi allontanare da me per vederti tutto intero” 

Passano le ore, Tonino russa, Amalia russa…cchiu ca na cambera ‘e lettu mi para u congressu ‘do soviet. 

Quandu finalmenta arriva l’alba mi pigghiu nu cahè, ringrazio Amalia , saluto Tonino e m’inda vaiu. Fuori è tutto fango… la fiumara è in piena. Spero nomma nessunu si ficia mala. Astutu ‘a machina e vaju e guardu oltre gli argini di cemento. 

Catanzaro comu Budapest, Parigi, Londra…’a Fiumarella come il Danubio, la Senna, il Tamigi. Già m’immaginu i turisti supra l’imbarcazioni cchi scattanu fotografii da Santa Maria ala Marina. Già m’immaginu i ristoranti galleggianti, i discotechi galleggianti, i sidis galleggianti… 

Ma è solo un sogno nato dal nubifragio. Tantu u sacciu ca cci fusseranu sulu i sidis…

Mistuffo

A proposito dell’autore

Redazione

Redazione

Dal 2002 il portale più letto e amato dai tifosi giallorossi del Catanzaro

Lascia un commento